Stichting Kindertehuis Pinokio

Momenten van spanning
September 2011

Sinds het begin van dit schooljaar betaalt de gemeente de salarissen van onze leerkrachten. Afgesproken was dat wij hiernaast ook een bedrag zouden ontvangen om de sociale lasten, verlichting en transport van de kinderen te betalen.

Helaas, door alle bureaucratische rompslomp, is er tot vandaag, 9 september, geen contract ondertekend om de mondelinge toezegging vast te leggen. Afgesproken was dat het eind september zou gebeuren en de betalingen achteraf zouden komen.

Tot onze schrik hebben wij gisteravond vernomen dat de burgemeester, met wie alles was afgesproken, vanwege vermeende fraude tijdens de verkiezingscampagne van oktober 2008 is afgezet. Ingewijden vertelden mij dat hij deze beschuldigingen zal kunnen weerleggen en dat hij en wel heel snel, het ambt van burgemeester weer zal bekleden. Maar intussen ben ik heel bezorgd want zal de nieuwe burgemeester de eerder gedane belofte van zijn voorganger waarmaken? Er is uiteindelijk niets ondertekend. Zullen de salarissen van de leerkrachten door deze nieuwe burgemeester doorbetaald worden? Momenten van spanningen Er restte ons niets anders dan hopen dat ďonze burgemeesterĒ die om de vier jaar door de plaatselijk bevolking wordt gekozen, terugkomt en zijn belofte alsnog waar gaat maken. Dit is een staaltje van de spanningen waaronder wij, en hierbij praat ik over alle instellingen, hier in BraziliŽ moeten werken. FinanciŽle hulp ontvangen van de overheden hangt geheel af van de goedwillendheid van de plaatselijke bestuurder. Als dan een onverwachte gebeurtenis plaats vindt ben je alle zekerheden kwijt...

Een week later is de burgemeester hersteld in zijn ambt dankzij een kortgeding waarbij de uitspraak van de plaatselijke Rechter tijdelijk werd opgeschort in afwachting van Hoger Beroep. Wanneer deze nieuwe rechtzaak plaats zal vinden mag Joost weten. Intussen blijven wij achter met een heel onzeker gevoel. Wij hebben al twee maanden geen geld overgemaakt gekregen en zijn danig bezorgd.