Stichting Kindertehuis Pinokio

Het verhaal van de school
Januari 2011
Wij zitten met een financieel probleem om de Pinokio school open te houden en hopen dat U een helpende hand zult willen uitsteken.

Op deze school zitten 30 Pinokio kinderen en daarnaast 90 kinderen uit de arme wijk Barra do Itabapoana die op deze manier een kans krijgen de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken want op deze school leren de kinderen hoe leuk het is om te leren en nieuwe dingen te ontdekken zodat zij plezier krijgen in leren. Het is niet zo dat BraziliŽ geen school heeft maar in deze grote en straat arme gemeente zijn ze erbarmelijk slecht, overvol en de leerkrachten ongemotiveerd door hun slechte werkomstandigheden. Toen Rob en Lucia zagen dat hun kinderen niets leerden hoewel zij zich inspanden om hen bij te spijkeren thuis was de enige oplossing zelf een school te creŽren; het begin is het heel moeilijk geweest want zowel Rob als Lucia zijn geen leraren. Gelukkig kregen zij hulp van 2 Nederlandse leerkrachten, Daphne Veefkind en Julienne Boers die 6 maanden, als vrijwilligers naar BraziliŽ kwamen en hen op het goede spoor zette hoe je een goede lagere school moest opzetten.

Toen de kinderen van de Pinokio school naar de middelbare school doorstroomden werden hun goede prestaties al snel alom bekend met als resultaat dat zij heel veel aanvragen kregen om kinderen van buiten het tehuis toe te laten op deze school. Aangezien zij de ruimte hadden in de schoollokalen werden deze verzoeken ingewilligd en sinds een aantal jaren studeren daar 120 kinderen die dagelijks zich voorbereiden op een goede toekomst. Deze kinderen zijn allemaal arm tot zeer arm en krijgen nu de kans uit de cirkel van enorme armoede te ontsnappen. Uiteindelijk is scholing de beste manier van ontwikkelingshulp dat je maar kunt indenken.

De leerkrachten van onze school zijn ware heldinnen die kinderen van 9 -10 en 11 jaar in een sneltreinvaart leren lezen, iets wat zij niet konden toen zij op onze school kwamen. In zeer korte tijd wisten deze dames de kinderen te motiveren en te laten ontdekken hoe leuk studeren kan zijn. Op de gemeente scholen heerst geen discipline omdat de klassen overvol zijn en het is onmogelijk kinderen iets leren als er geen rust in de klas is. De meeste kinderen hadden ook al een hekel aan school maar dat is al heel snel veranderd. Nu zijn zij trots op de goede cijfers die zij behalen met hun werkjes. Doordat de school veel leermiddelen uit Nederland heeft gekregen is leren voor deze kinderen veel interessanter en bestaat niet allen uit schrijven in een schriftje en lezen uit een oud en versleten boekje.

Een van de leerkrachten heeft, sinds zij op de Pinokio school werkt, in de avond uren, Pedagogiek gestudeerd om zich zelf en haar collegaís te helpen betere leerkrachten te zijn. In BraziliŽ bestaat geen Pabo of soortgelijk opleiding. Leraar word je als je de middelbare school heb doorlopen maar het feit dat je de materie goed beheerst wil nog niet zeggen dat je de methodes kent om die door te geven.

Helaas dreigt onze school te moeten sluiten wegens gebrek aan geld. Door de slechte financiŽle omstandigheden die Nederland de laatste tijd heeft doorgemaakt zijn de donaties teruggelopen en de Stichting staat nu voor de keus de school te sluiten of het voortbestaan van het Kindertehuis in gevaar te brengen. Het kindertehuis kan niet sluiten want hiervan hangt het welzijn van 60 kinderen af.

Luciaís zus en zwager zijn in Nederland een actie begonnen om te proberen de middelen bij elkaar te krijgen om de school open te houden en Lucia en Rob gingen in BraziliŽ op zoek naar hulp. Maar helaas, door de grote ramp die de Staat Rio heeft getroffen waarin duizenden mensen alles hebben verloren, heeft hun hulp actie nu weinig effect want iedereen die een beetje kan helpen heeft zijn aandacht gericht aan de noden van deze mensen.

Er is zelfs al sprake van dat het Kindertehuis Pinokio kinderen uit de getroffen gebieden die hun ouders hebben verloren gaat ontvangen totdat uitgezocht kan worden of er nog familieleden over zijn die zich over deze kinderen kunnen ontfermen.

De redding van deze school kan nu alleen uit Nederland komen en wij hopen mensen te vinden die ons hierbij willen helpen. Iedere donatie is van harte welkom!

Uw gift aan Kindertehuis Pinokio is aftrekbaar van de belasting. Klik hier voor meer informatie
Uw gift aan Kindertehuis Pinokio is aftrekbaar van de belasting.

Hieronder volgen de mogelijkheden om ons te steunen. Wij zijn heel blij met iedere donatie!
Uw gift via PayPal
schenken aan Pinokio
Via Creditkaart
Bank: 67.57.72.559

Stort op onze
bankrekening :
67.57.72.559
t.n.v. Pinokio
te Almere (Nederland)
Giro: 529223

Uw gift via
Postbankrekening :
529223
t.n.v. Pinokio
te Almere (Nederland)