Stichting Kindertehuis Pinokio

Modderstromen in regio geven extra druk op Pinokio
Januari 2011

Hieronder volgen de mogelijkheden om ons te steunen. Ieder bedrag is welkom en wij zijn heel blij met iedere donatie!
Stort uw PayPal tegoed voor Pinokio
Stort via Creditkaart
Stort op Postbank 529223

Stort een bedrag op Postbank 529223.
t.n.v. Kindertehuis Pinokio
te Almere (Nederland)
Bankrekening 67.57.72.559

Stort op ons bankrekeningnummer :
67.57.72.559
t.n.v. Pinokio
te Almere (Nederland)
De modderstromen nabij het kindertehuis Pinokio betekenen dat er extra kinderen uit het getroffen gebied bij ons opgevangen gaan worden. De raad van de kinderbescherming heeft al contact met ons opgenomen met de vraag hoeveel kinderen wij op kunnen vangen. Op dit moment zitten de kinderen nog in noodopvang in de buurt van het getroffen gebied. Ondanks de financiŽle problemen met de school kunnen wij deze kinderen niet weigeren, het wordt roeien met de riemen die we hebben. Ook kunnen we vanuit onze staat de komende tijd geen hulp verwachten, want de eerste zorg zal uitgaan naar het opruimen en opnieuw opbouwen van tienduizenden woningen en de opvang van de slachtoffers. Ruim 800 mensen zijn tot nu toe omgekomen en er worden nog eens 500 mensen vermist. Het dodental zal nog flink gaan oplopen en zal uiteindelijk boven de 1000 uit gaan komen. De 25.000 daklozen zullen ook hulp moeten krijgen, hier is de staat hard mee bezig. Voor de opvang van de weeskinderen zullen wij dus ook een deel voor onze rekening krijgen, daarom zijn donaties nu extra belangrijk.

De modderramp nabij het kinderthuis

Een modderstroom is vernietigend

Onze regio is de armste regio van onze staat, toch hebben wij 2 vrachtwagens vol kleding en hulpgoederen weten te verzamelen en naar het rampgebied gestuurd. Dit is een typisch voorbeeld van het gezegde "De lamme helpt de blinde!"
Het inladen van de vrachtwagens† † Alle soorten goederen worden verzameld
Hier volgt een link naar de Braziliaanse website over het transport bij ons in de buurt. (Link in het Portugees)