Stichting Kindertehuis Pinokio

De rechtelijke macht
Juni 2007

Sinds kort zijn alle leden van de Rechterlijke Macht bij ons in de Gemeente weer eens gewisseld. Meteen na hun intrede hebben zij een bezoek aan ons gebracht en zij waren vol lof over ons werk en beloofden, stuk voor stuk, hun steun en hulp.

Natuurlijk waren hun opmerkingen niet aan dovemans oren gericht en wij hebben hen duidelijk gemaakt wat voor hulp wij nodig hebben. Om te beginnen wilden wij heel graag dat de Gemeente “verplicht” wordt aan haar verplichtingen te voldoen die ook inhouden dat zij zorgt voor het onderhoud van kindertehuizen of in ieder geval participeert in de kosten van bestaande kindertehuizen. Ik zeg “verplichten” want al jaren probeer ik hen te overtuigen dat Pinokio niet alleen de verantwoording voor alle kinderen kan blijven dragen. Helaas is echter mijn overredingskracht niet groot genoeg gebleken. Zij komen altijd met smoesjes waarom zij niet aan mijn verzoeken kunnen voldoen. Als overreding niet helpt dan maar verplichten. Maar hiervoor hebben wij wel de medewerking nodig van mensen die in staat zijn iets van de gemeente te eisen en dat is wat tot nu toe ontbrak. Een tijdelijk vervangende rechter heeft wel de gemeente verplicht ons een Maatschappelijk Werkster en Psycholoog ter beschikking te stellen nadat wij hen hadden bericht niet over de middelen te beschikken om deze professionele krachten te betalen incl. alle bijkomende sociale lasten.Het hebben van een Maatschappelijk Werkster en Psycholoog is een wettelijke verplichting.

Het probleem “schijnt” te zijn dat het om contant geld gaat. Ik heb daar tegenover gesteld dat wij geen contant geld hoeven te ontvangen, de gemeente kan gewoon levensmiddelen naar ons sturen. Ik ben benieuwd of ik nu de smoes heb ontzenuwd en er inderdaad hulp komt.

Tot nu toe is de toezegging gekomen dat wij zeer binnenkort een kinderarts, één keer per week, op bezoek gaan krijgen. Dat gaat ons in ieder geval aan tijd schelen, want de wachttijden bij de plaatselijk medische post zijn erg lang. Hopelijk zal hij ook voor de nodige medicijnen zorgen want dat scheelt enorm in de kosten. Wij hebben een jongen van acht jaar met een zeer ernstige geestelijke handicap die heel moeilijk hanteerbaar is tussen de andere kinderen. Voor hem hebben wij dan ook om vervoer gevraagd zodat hij iedere dag naar een speciale opvang gebracht kan worden.

Wij hebben ook om een extra leerkracht gevraagd voor de kinderen met ernstige leerproblemen. Wij hebben een aantal van deze kinderen op onze school die de normale gang van zaken ernstig vertragen. Een extra leerkracht zal dan de oplossing kunnen brengen. Dit verzoek bleek een iets moeilijker opgave te zijn voor de rechtbank want de gemeente zal dan iemand moeten aannemen om aan ons ter beschikking te stellen, maar wij blijven hoopvol.