Stichting Kindertehuis Pinokio

Onze school
Mei 2006

Op de allereerste plaats een geweldig goed bericht waar wij lange tijd op hebben gewacht: met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij officieel goedgekeurd als school. Dit wil zeggen dat het gebouw, de inrichting, het materiaal, het personeel en het lesrooster zijn goedgekeurd door de secretaris van onderwijs van de Staat Rio de Janeiro.

Omdat alle lof die wij krijgen slechts verkregen is door uw inspanningen en hulp wil ik u een stukje met lovende woorden uit de aanbeveling niet onthouden:

A escola funciona em prédio cuja parte física é totalmente adequada ao funcionamento de uma boa escola. O mobiliário e demais equipamentos estão de acordo com a faixa etária atendida e com os fins a que se propõem, alem de estar adequado ao alunado e aos professores. O quadro de giz e o mais moderno.
Os banheiros (masculino e feminino) estão adequados a faixa etária atendida. A secretaria esta equipada com armários apropriados. Toda a documentação dos alunos esta em pastas, devidamente arrumadas em arquivos.
Vrije vertaling:

 • De school functioneert in een gebouw geheel en al geschikt voor een goede school.
 • De tafels en stoelen en overige middelen zijn in overeenstemming met het beoogde gebruik en geschikt zowel voor de leerlingen als de onderwijzers.
 • De schoolborden zijn de meest moderne.
 • De toiletten (apart jongens en meisjes) zijn geschikt voor de verschillende leeftijden. Het secretariaat is uitgerust met kasten die geschikt zijn voor het doel.
 • Alle gegevens van de leerlingen zijn opgeborgen in mappen en keurig geordend in een archief.

  Wij zijn zo vrij geweest deze lovende woorden namens U in dank te aanvaarden. Het spreekt voor zich dat wij zelf weinig of geen twijfels hadden, noch over het gebouw noch over onze leerkrachten. Het is natuurlijk altijd een pluim op de hoed om dat ook zwart op wit te zien.

  Hoe gaat het nu met en op onze school?

  Het gaat goed of in ieder geval weer beter dan verleden jaar. Zijn wij tevreden? Nee uiteraard niet, want tevredenheid is stilstand en stilstand is achteruitgang, daar waar wij juist met volle kracht vooruit moeten.

  Het eerste jaar was een jaar van gewenning voor iedereen, zowel van de leerkrachten als van de leerlingen. Het tweede jaar was vooral een jaar van puntjes op de i zetten en constant proberen alles te verbeteren. Een kleine overwinning hebben wij al behaald: onze leerlingen van de vierde klas van verleden jaar zitten nu op de Staats school in Barra en wij krijgen veel goeds over hun vooropleiding te horen.

  Dit is natuurlijk waar het om gaat! Niet de pluim, als wel dat deze (onze) kinderen als voorbeeld kunnen dienen van wat je kan bereiken door een beter basis onderwijs aan de kinderen te geven. De enige manier om de kinderen uit de eeuwenlange ellende en armoede te krijgen is hen goed op te leiden en een pakket geestelijke bagage mee te geven waar zij waar dan ook mee terechtkunnen en voor vol worden aangezien.

  Uiteraard moet er nog veel gebeuren om ook maar enigszins in de richting van het Nederlandse onderwijs niveau te komen, maar ……… Gelukkig krijgen wij weer hulp, uiteraard vanuit Nederland. Onze twee voormalige vrijwilligsters Daphne en Julienne hebben zich enorm ingespannen om voor ons een werkzame rekenmethode te ontwikkelen en te vertalen waarmee wij gaan proberen de kinderen het plezier van goed kunnen rekenen te leren. Eén van de grote onderwijsproblemen, niet alleen bij ons maar door het gehele land, is juist het rekenen. Indien je in een winkel 8 realen moet betalen hebben de meeste een rekenmachine nodig om het wisselgeld te berekenen wanneer je met een biljet van 10 realen betaald. Een enkeling heeft gevoel voor de tafels van 1 t/m 10 en kent die ook, maar de meeste zien de verbanden niet. Met de nieuwe methode hopen wij dit te kunnen overwinnen omdat dan de weg naar betere kennis en gebruik van wiskunde open ligt.

  Wij hebben inmiddels een nieuwe remedial teacher die ’s morgens met de kleinere kinderen bezig is hen te leren spelen, bouwen enfin alle activiteiten die een kind nodig heeft voor zijn ontwikkeling. Zij zelf en hetgeen zij met de kinderen doet moet bij hen enorm in de smaak vallen, want gedurende de ochtend zien wij meestal geen kind meer dat stiekem rond doolt en kattenkwaad uithaalt. En dan de klap op de vuurpijl: ’s middags neemt zij groepjes kinderen onder haar vleugels om met hen te gaan lezen. U raadt het al, ook dit begint werkelijk een succes te worden. Er wordt inmiddels al veel beter en met plezier gelezen, iets dat meteen ook zijn vruchten afwerpt op school. Tevens zijn er al kinderen die boeken willen lenen uit de bibliotheek om alleen te lezen. Dit laatste is wel de grootste vooruitgang die op dit terrein de afgelopen jaren geboekt is. Proficiat en dank aan onze lerares Heloise.

  Ook onze huiswerkklas werkt naar behoren, maar hier moet kennelijk nog wat aan worden gesleuteld om de juiste resultaten er uit te krijgen. Het is al wel heel erg duidelijk dat deze klas in een grote behoefte voorziet en wat dat betreft al meer dan de moeite en inspanningen waard is.

  Dit alles kon alleen maar tot stand worden gebracht door de hulp van velen van U die het mogelijk hebben gemaakt om een aantal jaren zekerheid voor onze school te kunnen inbouwen. De resultaten van uw en onze inspanningen worden langzaam maar zeker heel zichtbaar. Nog maar twee jaar en de eerste kinderen met volledig eigen vooropleiding gaan naar de Staatsschool in Barra. Wij hopen van ganser harte dat onze school uw steun blijft ontvangen zodat zij heel lang mag blijven bestaan.

  Namens onze kinderen willen wij U nogmaals danken voor uw hulp en steun.

  Rob