Stichting Kindertehuis Pinokio

Een rekenmethode voor Pinokio
December 2005
In 2004 zijn wij, Julienne en Daphne, 5 maanden als vrijwilligsters in het tehuis werkzaam geweest. We werken allebei in het onderwijs en wilden hier wat mee doen bij Pinokio. Met een Portugese taalmethode zijn we er naar toe gegaan. Al snel bleek dat er een gebrek is aan goed onderbouwd rekenonderwijs.

Het probleem zit hem vooral in de opbouw van moeilijkheid en het automatiseren van de getallenreeks. Er wordt bijvoorbeeld gerekend met vingers en tenen. Dit wordt natuurlijk een probleem als je sommen gaat maken boven de 20. Het pro-bleem bleek groter te zijn dan verwacht. Ook de kinderen uit de bovenbouw bleken fouten te maken die ontstaan door het ontbreken van een goede basis. Sommige kinderen van 14 leerden we dingen die wij hier aan kinderen van 7 uitleggen! Geluk-kig waren er ook kinderen die wel meer op het gemiddelde rekenniveau zaten. Hier kwamen wij achter toen wij de huiswerkgroep opstartten. En Lucia en Rob beves-tigden dit probleem. Het verschil tussen de kinderen bleek erg groot. Tijd voor actie! In overleg met Lucia en Rob zijn we ons gaan verdiepen in een goede rekenmethode voor het onderwijs van Pinokio. Dit bleek een grotere klus te zijn dan dat we dach-ten. De methode hebben we uiteindelijk gevonden met hulp van Ingeborg Jansen; zij is directrice van een Montessori school in Nijmegen. De methode komt uit het speci-aal onderwijs. Dit houdt in dat de methode in kleine stapjes is opgebouwd. Bij de methode zitten duidelijke werkbladen. De methode is geschikt voor de hele basis-schoolperiode.

Na het bestuderen van deze methode liepen we al snel tegen een aantal zaken aan. De begrippen die we in het Nederlandse onderwijs gebruiken zijn niet zonder meer de begrippen die ze gebruiken in BraziliŽ. Het vertalen is dus een stuk moeilijker dan verwacht. Gelukkig zijn er mensen die ons daarbij kunnen helpen. Voordat we de methode mee kunnen nemen, vertaald en wel, is er nog een (geld-) inzamelingsactie op basisschool De Muze. Hier is Daphne werkzaam. Hopelijk is de opbrengst voldoende om de bijbehorende rekenmaterialen aan te schaffen. Zo hopen wij in juli 2006, als wij weer naar Pinokio gaan, een kant en klare reken-methode te overhandigen. Dan kan er een start gemaakt worden met het nieuwe re-kenonderwijs!

Hopelijk komen er positieve reacties en resultaten!

Daphne Veefkind en Julienne Boers