Stichting Kindertehuis Pinokio

Onze school
Juni 2005

Op het moment dat wij dit schrijven zitten de eerste drie maanden van ons nieuwe schooljaar er al weer op. Wij hebben veel geleerd van het afgelopen schooljaar en zullen er dit jaar zeker nog een heleboel bij leren.

Nieuw dit jaar:

Wij hebben dezelfde leraren als verleden jaar, maar uitgebreid met een remedial teacher die ''s middags komt. De noodzaak hiervan werd al snel duidelijk tijdens het vorige jaar. De taak van deze leerkracht strekt zich uit tot bijna alle kinderen, ook zij die naar de 5de en 6de klas van de Staatsschool in Barra gaan. Primair doet zij aan huiswerkbegeleiding, daarnaast geeft zij hulp bij het wegwerken van achterstanden die de kinderen hebben. Dit laatste is van essentieel belang, want de achterstanden zijn enorm. De kleinere kinderen die ''s middags naar school gaan krijgen ''s morgen deze begeleiding van Jamilia, onze onvolprezen secretaresse die van origine lerares is.
Ons schooljaar:

Door al het geharrewar verleden jaar rond de heropening van onze school, zijn wij het schooljaar wat laat gestart. Dit jaar is dat gelukkig geheel anders. De zomer vakantie begon op 15 december en 6 weken rust - zeker gelet op de vele feestdagen gedurende het jaar - moet meer dan voldoende zijn.
Paasfeest op onze school Paasfeest op onze school

Helaas bleek het niet mogelijk te zijn om het Nederlandse systeem van 2 maanden les en 1 week vakantie hier ook in te voeren. De meeste van onze leraren hebben zelf ook schoolgaande kinderen of moeten rekening houden met de vakantieperiode van hun echtgenoot. Wij beginnen ons schooljaar op 1 februari, onderbroken door een week carnaval, dit levert ons 208 lesdagen op. Hierdoor komen wij aan zo''n 780 lesuren per jaar. Dit aangevuld met zo''n 1 Ĺ tot 2 uur per dag huiswerk, wat op zich ruim 300 uren extra oplevert, zijn wij wat lesuren betreft in ieder geval op een acceptabel niveau gekomen en steken wij hiermee met kop en schouders uit boven de lokale scholen. De meeste kinderen hebben zich goed aangepast aan deze nieuwe situatie en proberen niet onder de extra uren uit te komen! Als de achterstanden behoorlijk zijn ingelopen zullen wij dit jaar proberen ook wat meer algemene ontwikkeling en kennis aan onze kinderen aan te bieden. De eerste proefwerkweek is net achter de rug, wij zijn heel erg benieuwd naar de uitslagen.

Al met al zijn wij heel erg blij dat onze school nu goed draait en op weg is volwassen te worden. Dit alles dank zij de niet aflaatbare steun van vele Nederlanders. Een bewijs te meer dat een klein land heel erg groot kan zijn.

Lucia en Rob Schulman