Stichting Kindertehuis Pinokio

De school
December 2004

Nog maar iets meer dan een maand en dan is ons eerste schooljaar alweer voorbij. Het is een jaar geweest waarin wij, met vallen en opstaan, een heleboel hebben geleerd, bijgeschaafd, veranderd en ga zo maar door. Een jaar ook waarin tevredenheid en verbijstering om de eerste plaats vochten.

Uiteindelijk heeft gelukkig de tevredenheid ruimschoots de overhand gekregen, simpelweg omdat wij nu weten op de goede weg te zijn en de kinderen eindelijk een goede schoolopleiding kunnen aanbieden.

Nu dat wij zo bezig en direct betrokken zijn bij de gang van zaken op onze school is vooral verbijstering ontstaan door de ontdekking over de erbarmelijke opleiding die door openbare scholen wordt aangeboden. Wij moeten helaas vaststellen dat het niveau van de Staatsscholen niet beter is dan de Gemeentescholen. Ondanks de ons inziens schokkende onderzoeken, zowel van de Unesco als van de Braziliaanse overheid zelf, hebben wij ons nooit gerealiseerd hoe ernstig de situatie werkelijk is. Wij prijzen ons meer dan gelukkig dat wijn nu in ieder geval de eerste vijf jaren van de lagere school zelf aan onze kinderen kunnen aanbieden. Dit is toch werkelijk de basis van alles. Het is hier bekend dat ruim de helft van alle kinderen aan het einde van het vijfde schooljaar hetzij nog absoluut analfabeet is of slechts zeer moeizaam kan lezen en zij daarnaast vaak eenvoudige rekensommen niet kunnen uitvoeren. En dit is dan ook de reden dat deze kinderen van verder leren afzien. Helaas hebben wij moeten constateren dat het met onze kinderen al niet veel beter was gesteld.

Het grote voordeel van de eigen school:

Wij hebben een aantal kinderen 1 of 2 groepen lager geplaatst dan waar zij officieel in zaten, met als direct resultaat dat zij nu wel de dingen kunnen oppakken en werkelijk leren lezen en rekenen. Bij de openbare scholen is dit absoluut verboden. Ieder kind moet ieder jaar overgaan. Pas in het 6e schooljaar komen de problemen naar boven en haken deze kinderen af, maar voor de statistieken is ieder kind gealfabetiseerd.

Het Braziliaanse schoolsysteem kent tussen de kleuterschool en de lagere school een tussenklas die voorbereidend lager onderwijs wordt genoemd (CA.) In deze klas moeten de kinderen leren lezen en schrijven en basiskennis opdoen van rekenen. Uiteraard alles op het niveau van hun leeftijd van 5 jaar. Wij prijzen ons gelukkig met een lerares die niets liever doet dan kinderen leren lezen en schrijven en dit met enorm succes doet! De kinderen die volgend jaar naar de eerste klas gaan kunnen dan absoluut wat lezen, schrijven en rekenen.

Deze lerares heeft ook in de huidige 1e en 2e klas wonderen verricht met kinderen die absoluut niet of slechts met de grootste moeite wat konden lezen en schrijven.

Een ander nieuwtje is dat wij op onze school het maken van huiswerk ingevoerd hebben. Indien U bedenkt dat Braziliaanse kinderen gemiddeld slechts 3 tot 4 uur per dag naar school gaan, is de achterstand in leertijd met bijvoorbeeld Nederland al heel snel verklaard. Daar waar in Nederland gemiddeld 900 tot 1000 lesuren per jaar worden gegeven, komen wij hier met pijn en moeite iets over de helft. Vandaar dat huiswerk meer dan noodzakelijk is om dit verschil iets te kunnen wegwerken. Dit huiswerk wordt nu begeleid door een meisje van ons dat op de middelbare school zit. Een situatie die verre van ideaal is.

De toekomst:

De intussen opgedane kennis en ervaring hebben ons aan het denken gezet over hoe nu verder. Aangezien er bij ons altijd nieuwe kinderen bijkomen met grote achterstanden menen wij dat de oplossing gezocht moet worden in een paar extra leerkrachten. (remedial teachers) In de toekomst zouden wij onze school als volgt willen uitbreiden: De lerares die nu zo veel succes heeft met het alfabetiseren van zowel haar leerlingen als die van hogere klassen zouden wij graag als remedial teacher willen aanstellen zodat zij vanaf de voorbereidende klas tot en met het vierde leerjaar kinderen kan bijspijkeren. Dat wil wel zeggen dat wij voor haar een vervangster moeten aannemen; daarnaast zou zij dan ook een volle dagtaak hebben met het daarbij horende salaris van iemand met een dubbel rooster. Een tweede lerares die wij er graag bij willen hebben is voor het begeleiden van de kinderen tijdens hun huiswerk. De totale kosten van deze twee extra mensen bedragen zoín Ä 3.500, per jaar hetgeen een verhoging van ons schoolbudget met ca. 15% betekent. Wij hopen dat ons school comitť in Nederland sponsors zal vinden voor deze extra wensen zodat onze school prima leerlingen zal kunnen afleveren.

Robert Schulman