Stichting Kindertehuis Pinokio

Goed nieuws over onze School
2004

Na de negatieve berichten, in het verleden, over de perikelen rond onze school kunnen wij U gelukkig nu wel heel positief nieuws brengen. Dank zij de hulp van velen kunnen wij onze school zelf heropenen. Wij, of liever gezegd onze kinderen, zullen verlost zijn van de politieke willekeur die hier heerst en eindelijk onderwijs gaan krijgen op de manier waarop dit hoort en hout snijdt. Dit is toch wel een van de alle grootste voordelen van een particuliere school. Door uw steun, een aantal zeer geslaagde acties onder leiding van Tim Bitter uit Laren en enkele grote sponsoren zijn wij voor ten minste drie jaren verzekerd van continuïteit.

Een paar acties willen wij er toch even uitlichten: Een benefiet diner in de Brink College in Laren met de vrijwillige medewerking van de leraren en leerlingen – waar wij bij aanwezig konden zijn – bracht ruim 5000 euro op. Het eten en drinken was gratis ter beschikking gesteld door relaties van Tim zodat de gehele opbrengst ten gunste van de schoolproject besteed kan worden.

De lagere school De Hobbit in Leiderdorp gaf 3 uitvoeringen van hun musical “Boeven en Helden in Madrid” De Inhoud van dit stuk laat zich, zo vlak voor Sinterklaas, wel raden. Uitgevoerd door ouders en leerkrachten van de school beleefden wij samen met overige ouders en kinderen van de school een meer dan geslaagde avond. Nu nog zijn wij verbaasd over de acteer, dans en zangkwaliteit van de “artiesten”, de prachtige decors en kleding. Zelfs een Pinokio vlag was aanwezig op de boot van Sinterklaas. De afsluiting van de uitvoering is zeer emotioneel geweest en wij zullen dit moment lang in onze harten bewaren.
Een lagere school in Bussum bestemde voor onze school de revenuen van haar kerstmarkt die zo maar even 2500 euro op bracht! Zo waren er nog vele andere grotere en kleinere acties die het uiteindelijk maar weer mogelijk maken dat een groep achtergestelde kinderen toch een kans op een betere toekomst gaan krijgen.

Op het moment wij met dit verslag begonnen, waren wij bezig de voorlopige papieren rond te krijgen waarbij een huishoudelijk reglement van essentieel belang is. Gelijkertijd zijn wij bezig met uitnodigen van gemotiveerde leerkrachten. Het is allemaal zo kort dag, dat het haast niet anders kon dan dat er ergens een spaak in het wiel zou komen. De voorlopige vergunning had vóór 1 oktober aangevraagd moeten worden en dat was voor ons niet mogelijk, omdat er op dat moment nog geen financiële zekerheid was. Nu loopt ons verzoek om als dependance van de Staatsschool in Barra te mogen draaien, waarbij uiteraard alle kosten voor onze rekening zijn. Hiervoor is echter toestemming nodig van de “minister” van onderwijs van de Staat Rio. Komt deze toestemming op tijd binnen (het is hier nog steeds vakantietijd) dan is er niets aan de hand en gaan wij gewoon open onder auspiciën van deze Staatsschool waarvan de directrice het helemaal ziet zitten. Mocht onverhoopt die toestemming niet komen gaan wij toch open. In dit geval krijgen onze kinderen – die toch al een enorme achterstand hebben – de gehele dag les. ’s Morgens op een officiële school en ’s middags les om te trachten de grootste achterstand vast weg te werken. Hoe het ook gaat, wanneer de gemeente en staatsscholen weer open gaan zal ook onze school haar deuren weer openen. Vóór het carnaval gaat geen enkele school open en mochten wij iets later open gaan dan halen wij dit met deze met extra lesuren ook nog in.

Tevens krijgen wij deze maand versterking van twee Nederlandse onderwijzeressen, waarvan wij hopen dat zij een stukje Nederlandse onderwijsmethodes kunnen overbrengen op hun Braziliaanse collegae. Zoals blijkt uit hun hierna volgende brief zijn beide dames zeer enthousiast en zitten op dit moment in Portugal om de taal te leren en daar al de nodige ervaring op te doen in een geheel andere omgeving.

Lucia Schulman