Stichting Kindertehuis Pinokio

Het werk in Brazilie
2002

Het aantal kinderen

“Wij groeien tegen de klippen op. Wij hebben op dit moment 81 kinderen, waaronder twee geestelijk gehandicapte minderjarige moeders. Hun toekomst met hun kinderen hier bij ons (5 in totaal) is nog niet zeker. De rechter moet nog bepalen of de moeders in staat zijn voor hun kinderen te zorgen of niet. Als het negatief wordt beoordeeld denk ik dat de kinderen hier moeten blijven, maar waar de moeders naar toe moeten is mij een raadsel.” Vandaag (29 mei) belde ik met Brazilië en hoorde van Maria -het hoofd van de huishouding- dat de twee moeders er nog zijn en dat er bovendien nog 4 kinderen zijn bijgekomen, waardoor het totaal aantal kinderen nu 85!! bedraagt, waarvan de oudste 20 jaar is en de jongste 2 maanden. Het is niet Lucia’s bedoeling onbeperkt doorgaan met kinderen op te nemen, maar soms zijn de problemen van de kinderen zo schrijnend dat Lucia eenvoudigweg geen nee tegen kan zeggen.

Maria met een baby. Maria met een baby

Personeel

Door de grote toename van het aantal kinderen was een uitbreiding van de vaste staf noodzakelijk. Er is een nieuwe nany aangenomen met drie kinderen (16,11 en 10jr). Zij heeft indertijd al voor Pinokio gewerkt vóór de opening van het tegenwoordige tehuis, toen Lucia en Rob nog met ruim 20 kinderen in het huis van haar familie in Barra woonden. De nieuwe nany woont met haar kinderen niet in het tehuis zelf, maar in de oude boerderij die een paar honderd meter achter het tehuis ligt.

Dansende kinderen. Dansende kinderen

Vrijwilligers

We streven ernaar dat steeds twee Nederlandse vrijwilligers tegelijk in het tehuis helpen. Op dit moment zijn er echter geen doordat enkelen zich op het laatste moment terugtrokken. Graag wil ik op deze plaats de vrijwilligers die ons het afgelopen half jaar hebben geholpen van harte bedanken. Zonder de anderen iets tekort te willen doen wil ik in het bijzonder Elisabeth Schuurman bedanken die zich gedurende een half jaar enorm heeft ingezet. Elisabeth heel veel dank en veel succes bij je studie! Mensen die graag in het kinderhuis als vrijwilliger/-ster zouden willen werken kunnen zich via onze website aanmelden. Een basiskennis van het Portugees is onmisbaar. Omdat altijd een periode van inwerken nodig is en we kinderen en staf niet met teveel wisselingen willen belasten geven we de voorkeur aan mensen die tenminste een half jaar willen gaan.

Foto van een paar kinderen. Kinderen op de foto

De school

De school is een groot succes! Er zijn op dit moment ruim 150 leerlingen, waarvan circa de helft van Pinokio. Eén van grotere van de (vier) lokalen is nu in tweeën verdeeld en wordt door twee kleutergroepen gebruikt, waardoor op het ogenblik geen les in het tehuis zelf hoeft te worden gegeven. Dit is wel prettig want het geeft Lucia en Rob met hun staf een paar rustige uurtjes in de middag. Een aantal kleintjes slapen dan en de twee geestelijk gehandicapte kinderen plus het blinde meisje kunnen rustig in het leslokaal ongestoord spelen. Het is echter wel de bedoeling dat in de loop van het schooljaar, als de kinderen en de jufs aan elkaar gewend zijn, ook deze drie kinderen naar school gaan, als het even kan naar onze “eigen” school. Maar als nodig zou zijn zal Lucia proberen de geestelijk gehandicapte kinderen naar een speciale school in São Francisco te brengen, hoewel daar 60 volwassenen en kinderen door elkaar worden beziggehouden in twee minimale ruimtes. Dat is niet een ideale oplossing en daarom wil Lucia proberen hen zolang mogelijk op de eigen school te houden.

Aad Cooiman
Voorzitter