Stichting Kindertehuis Pinokio

De vordering van ons school project
Februari 2000
In december hebben wij U verteld over het begin van dit nieuwe project. Inmiddels (medio februari) zijn wij al een heel eind gevorderd. Helaas hebben de weergoden niet met ons meegewerkt. Gedurende ons verblijf in Nederland en nog lang daarna hebben de hemelse sluizen wijd open gestaan. Wat in Nederiand als vorstverlet wordt omschreven kunnen wij hier regenverlet noemen. Zoals in ieder tropisch land motregent het niet maar komt het met bakken tegelijk uit de hemel vallen. Hadden wij goede hoop dat de plafonds klaar zouden zijn wanneer wij terug kwamen in November, moest hieraan nog begonnen worden. Ook aan het stukwerk kon niets gedaan worden aangezien het in de school net zo hard regende als daarbuiten.


Onze school getekend door Wendel (13 jaar).

Terwijl Rob nog in Nederland was heeft Jan Wittebrood dit weer goed op de rails gekregen. We zijn nu redelijk op schema. Al het leidingwerk, de klassen, keuken en kantoor zijn klaar en de toiletgroepen wachten op tegels en sanitair. Ramen en deuren zijn besteld. Rest nog de vloeren en het schilderwerk en uiteraard het dak. Omdat langzamerhand de regenperiode voorbij is heeft het dak geen directe haast. Op dit moment zijn wij bezig de veranda om de school aan te leggen. Dit is een belangrijk onderdeel van de school. Ten eerste geeft dat in de klassen bescherming tegen de zon en daaraan verbonden hitte, ten tweede wordt deze veranda straks door de kinderen gebruikt om te kunnen eten en te schuilen als het regent.

Zoals het er nu uitziet en wanneer wij niet te veel regen meer krijgen kan de school binnenkort in gebruik worden genomen. Tegen die tijd zijn wellicht ook de containers vrij met het meubilair voor de inrichting van onze school. Het nieuwe schooljaar begint in onze gemeente pas na het Carnaval (tweede week van maart) zodat wij een overbruggings periode nodig hebben van ongeveer twee weken.

Inmiddels hebben wij ook al een aantal vragen van ouders uit Guriri ontvangen of er wel ruimte voor hun kinderen zal zijn op onze school. Met vier klassen voor ieder dertig kinderen mag dat geen probleem zijn. Dit steekt ons wel een hart order de riem dat wij met onze school in een behoefte voorzien.

Rob & Lucia