Stichting Kindertehuis Pinokio

Het eerste begin op het bouwterrein
1995
Het uitvlakken van het bouwterrein   Bouwterrein met de bouwplanken
Het bouwterrein dat op de linker foto wordt uitgevlakt (oktober 1995), dat is het bouwrijp maken van de grond. Op de rechter foto is het bouwterrein te zien met de bouwplanken, op deze bouwplanken staat de maatvoering van het kindertehuis.

Een landmeter   Betonnen toffee's maken.
Een landmeter van de gemeente Barra bezig met het uitzetten van het kindertehuis. En daarnaast het maken van de zgn. betonnen toffeeīs. Dit zijn betonnen afstandhouders tussen wapening en bekisting.

De funderingsleuven   Overzicht van het bouwterrein
De linker foto is het zgn. zichten van het grondwerk (de funderingsleuven). De rechter foto is een overzicht van het bouwterrein met op de voor- en achtergrond de reeds aangevoerde betonblokken.

Bekisting betonfundering met de reeds gestorte werkvloer.   Betonnen fundering gereed.
De bekisting betonfundering met de reeds gestorte werkvloer (december 1995. Rechts is de betonnen fundering gereed.