Stichting Kindertehuis Pinokio

ANBI
ANBI informatie van Kindertehuis Pinokio


Klik hier voor meer informatie
Stichting Kindertehuis Pinokio in Brazilie voldoet aan de eisen voor de 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI). Hierdoor is het mogelijk dat uw gift eventueel aftrekbaar is. Informatie hierover kunt u vinden op de site van de belastingdienst. De ANBI vereist dat diverse gegevens op de website te vinden zijn. Op deze pagina staat de benodigde informatie, of waar u deze informatie kunt vinden op onze website.

 
ANBI : Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Meer informatie over ANBI is te vinden op de website van de : belastingdienst.
 
Naam van de stichting : Stichting Vrienden Kindertehuis Pinokio in Brazilie
 
Adresgegevens : Hadesstraat 8
1363TK Almere
Nederland
 
Telefoonnummer : 036-5352023
Mobiel nummer : 06-50590558
 
IBAN rekening : NL52 INGB 0006 6285 49
 
Website Nederland : http://www.pinokio.nl
Website Brazilie : http://www.pinokio.org.br
Email adres : vragen@pinokio.nl
 
Kamer van Koophandel : 41194236
RISN/Fiscaal nummer : 801708503
Statutaire zetel : Kortenhoef
 
Bestuursleden :
Vice voorzitter Lucia Brito de Campos
Secretaris Marco Luyendijk
Penningmeester Patricia Schulman
Public Relations Jan Wittebrood
Fondsenwerving Julienne Boers & Daphne Veefkind
 
Activiteiten : De stichting heeft ten doel het financieren van c.q. het financieel bijdragen aan:
- de exploitatie van het kindertehuis Pinokio, gevestigd in Guriri (Rio de Janeiro in Brazilië) en het daarbij behorende terrein met bijgebouwen, inclusief schoolvoorzieningen;
- het verbeteren van de levensomstandigheden van kinderen in Brazilië die in nood verkeren door het veiligstellen c.q. waarborgen van hun basisbehoeften, zoals voeding en kleding, onderdak, gezondheid en onderwijs;
- tevens het verzorgen van onderhoud aan het gebouw
 
Financiele verantwoording: Link naar het financieel overzicht
Hoofdlijnen beleidsplan: Link naar de hoofdlijnen van het beleidsplan
Statuten: Link naar de statuten van Stichting Kindertehuis Pinokio in Brazilië
 
Beloning : Alle medewerkers van onze stichting zijn vrijwilligers. Tevens komen reiskosten ook niet ten laste van de stichting. Er worden geen persoonlijke onkosten en onkosten gedeklareerd.
 
Kosten : De ENIGE kosten in Nederland zijn bankkosten (incasso machtigingen, betalingsverkeer, gebruik van de rekening). Deze kosten zijn rond de 250 euro per jaar. Website, hosting, ontwerp, drukkerijkosten, vervoer, post, reclame, exposities, etc., worden allemaal door onze donateurs, vrijwilligers en sponsoren betaald. Hiervoor onze dank.
 
ANBI Startdatum : De datum dat wij de ANBI status hebben verkregen : 01-01-2008